Pani Dorota zgłosiła się do Kliniki Materna Dental w celu wymiany koron. Pacjentka nie była zadowolona z wykonanych wcześniej koron w innym gabinecie. Za decyzją wymiany przemawiała nie tylko nieszczelność koron i ukruszone brzegi, ale także niewielka transparencja, mało widoczne rzeźbienia, kolor, kształt i długość zębów jakie według pacjentki były nieadekwatne do jej oczekiwań. Pani Dorota była zachwycona Koronami Cyfrowymi Lava dr Tomasza Materny stąd zdecydowała się na ściągnięcie koron w łuku górnym i wykonanie Lavy w kolorze BL2. W odcinku 25 i 27 miała wykonane implanty, na których zaplanowany został most protetyczny.

W łuku dolnym pacjentka miała protezę szkieletową na metalowych kapach zębów 44 i 34. Wyjmowana praca ruchoma bardzo krępowała panią Dorotę stąd szukaliśmy rozwiązania z zastosowaniem implantów u dr Jacka Pawłowskiego.

Wykonano badanie wewnątrzustne oraz tomografię, z których wynikało, że ząb 44 jest pęknięty i konieczne jest jego usunięcie. Ząb 17 został zakwalifikowany do leczenia kanałowego, po wypełnieniu kanałów został wzmocniony wkładami z włókna szklanego.

Pani Dorota była już po wielu konsultacjach implantologicznych lecz dopiero w Klinice Materna Dental zdecydowała się na odbudowę kości w żuchwie i odbudowę braków zębowych na implantach.

Usunięto ząb 44 i przeprowadzono odbudowę kostną tej okolicy. W okolicy 35 i 36 dr Jacek Pawłowski zaplanował implanty z systememu MIS przy użyciu szablonu implantologicznego.

Po dwóch miesiącach wykonano ponowną tomografię oraz skan wewnątrzustny. Dr Jacek Pawłowski zaplanował implantację systemem MIS na szablonie implantologicznym w miejscach 44,45 i 46.

Dr Tomasz Materna ściągnął korony w łuku górnym, oczyścił filary z cementu, usunął próchnicę wtórną, odbudował filary kompozytem z włóknem szklanym, wykonał skan wewnatrzustny i zabezpieczył filary koronami tymczasowymi. Zlecenie na 13 pkt wysłano do laboratorium dentystycznego.

Na kolejnej wizycie odbyła się przymiarka koron w łuku górnym. Naniesiono kilka poprawek co do kształtu siekaczy i ich długości. Po akceptacji lekarza i pacjentki Korony Cyfrowe Lava w kolorze BL2 osadzono na stałe.

W łuku dolnym dr Angelika Sulik-Barzyk zaplanowała odbudowę kompozytową czyli Flow Injection w odcinku 43-33 oraz wykonano koronę tymczasową, czyli frezowane PMMA w kolorze BL2 na ząb 34. Ostateczna korona zostanie wykonana wraz z koronami na implantach.

W odcinkach 35,36,44,45 i 46 planowane są Korony Cyfrowe Lava na implantach MIS po integracji z kością. Pacjentka jest już umówiona na kontynuację leczenia.

Po osadzeniu wykonano szynę relaksacyjną w łuku górnym, którą pacjentka będzie stosować przez najbliższe 3 miesiące.