Radiowizjograf – RVG 5200

radiowizjograf - RVG 5200 - klinika stomatologiczna Poznań Materna Dental

Urządzenie to służy do wykonywania punktowych – precyzyjnych zdjęć rentgenowskich. Dzięki swojej dokładności pozwala na zdiagnozowanie struktury kostnej, tkanki miękkiej, zębów stałych, zębów mlecznych, zębów uszkodzonych, zmiany chorobowe jak również efekty leczenia kanałowego.

Radiowizjograf RVG 5200 wykorzystuje zaawansowaną technologię by zmaksymalizować promieniowanie użyteczne kosztem zmniejszenia promieniowania szkodliwego. Dostarczając do 25% mniejszą dawkę promieniowania, niż standardowy aparat rentgenowski, aparat CS 2100 zapewnia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pomieszczeniu podczas wykonywania zdjęcia.

radiowizjograf - RVG 5200 - klinika stomatologiczna Poznań Materna Dental