1. Czym jest szablon implantologiczny?

Szablon Implantologiczny to narzędzie implantologiczne, rodzaj nakładki, która umożliwia precyzyjne wprowadzenie implantu we wcześniej zaplanowane miejsce.

2. Jak powstaje szablon implantologiczny?

Szablon implantologiczny pozwala na indywidualne odzwierciedlenie pola protetycznego. 

Do projektowania szablonu wykorzystuje się specjalistyczny program, który wymaga wprowadzenia tomografii pacjenta, stosowanego systemu implantologicznego, rodzaju szablonu, skanu wewnątrzustnego lub wycisków oraz dodatkowych elementów np. tuleji do szablonu lub tulei do pinów stabilizujących. Na podstawie uzyskanych danych oraz oceny gęstości kości i jej przebiegu implantolog wraz z technikiem wybiera idealne miejsce pod implant. Następnie technik dentystyczny projektuje w laboratorium odpowiedni szablon pacjenta dzięki czemu implantolog wykonuje nawierty pod implant z niezwykłą precyzją i zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. W ten sposób zyskujemy minimalną inwazyjność zabiegu.

3. Zalety wykorzystania szablonu implantologicznego.

Implantacja nawigowana z szablonem implantologicznym pozwala na:

 • uzyskanie przewidywalnej i optymalnej ośi wkręcenia implantów,
 • zwiększenia komfortu pacjenta,
 • wykonanie zabiegu implantacji ściśle według wcześniej wytyczonego planu,
 • wykonanie zabiegu bezpłatowo, bez szycia, ogranicza cięcie tkanek,
 • skrócenie czasu zabiegu a tym samym czas gojenia,
 • wykonanie pracy tymczasowej natychmiastowej już na etapie planowania pod szablon oraz możliwości szybszego obciążenia implantów pracą docelową,
 •  planowanie pracy docelowej na etapie projektowania szablonu co pozwala na dokładną wycenę pracy ostatecznej.
Korona tymczasowa na łączniku natychmiastowym

4. Rodzaje szablonów implantologicznych:

Szablony implantologiczne to głównie szablony statyczne wykonane z żywicy, która cechuje się I klasą biokompatybilności, co oznacza że jest przeznaczona do kontaktu z tkankami i skórą. Szablony mogą być zaprojektowane z pinami stabilizującymi na wyrostku bądź oparte o podniebienie lub sąsiednie zęby.

Wyróżniamy następujące rodzaje szablonów implantologicznych:

 • szablony przeznaczone do wierteł pilotażowych – nawigują tylko pierwszy etap implantacji, czyli pierwsze wiertło (pilotażowe),
 • szablony z otworami do wprowadzenia wierteł oraz implantu przez szablon,
 • szablony do pełnej osteotomii, 
 • szablony do bezzębia z redukcją kości, kiedy wymiar przedsionkowy jest mały, 
 • szablony do implantacji “All on 4” lub “All on 6”.

5. Kiedy zaleca się wykonanie pracy z wykorzystaniem szablonu implantologicznego?

Implantacja nawigowana z szablonem implantologicznym zalecana jest w przypadku:

 • trudnych warunków pod implant,
 • małej gęstości kości,
 • małej odległości do nerwu lub zatoki,
 • planowania usunięcia starego implantu,
 • planowania resekcji wierzchołka zębowego,
 • rozbudowanej implantacji bądź implantacji w miejscach wysoko estetycznych,
 • planowania sinus liftu (podniesienia zatoki),
 • ekstrakcji z natychmiastową implantacją, 
 • wymagań pacjenta (kiedy pacjentowi zależy na skróceniu czasu zabiegu i zwiększenia przewidywalności pracy).

6. Czy są jakieś wady szablonów implantologicznych?

Jak każda technologia szablon implantologiczny ma swoje minusy. Jednym z nich jest zniekształcenie żywicy podczas produkcji co może spowodować przekłamanie a co za tym idzie szablon może nie pasować do obecnych warunków w jamie ustnej, aby tego uniknąć wraz z szablonem drukuje się model szczęki i żuchwy pacjenta co pozwala wykryć taki błąd już na poziomie laboratorium zanim szablon zostanie przesłany do Kliniki.

Kolejnym minusem jest cena szablonu. Dodatkowy koszt w wysokości 1500zł nie zawsze jest mile widziany.