Pani Ula zgłosiła się do Kliniki Materna Dental z bólem górnej dwójki. Wykonano tomografię oraz badanie wewnątrzustne. Niestety okazało się że ząb 22 jest pęknięty i konieczne jest jego usunięcie.

Nie oznaczało to że zostawiliśmy pacjentkę bez zęba.

Po konsultacji z implantologiem dr Jackiem Pawłowskim zaproponowano ekstrakcję z natychmiastową implantacją i obciążeniem pracą tymczasową. Ząb 22 nie miał zmiany okołowierzchołkowej stąd szanse na powodzenie zabiegu były jeszcze wyższe. Pacjentka odetchnęła z ulgą. Wykonano skan wewnątrzustny oraz tomografię do zaprojektowania szablonu implantologicznego. Wykorzystano system implantologiczny MIS. Pracę tymczasową na dwójkę wykonano z materiału PMMA na łączniku natychmiastowym Mis.

Korona tymczasowa została odciążona w zgryzie, pacjentka była z nami w stałym kontakcie i stosowała się do wydanych zaleceń lekarskich co pozwoliło uzyskać bezawaryjność wykonanej tymczasówki.

Takie rozwiązanie pozwala na:

 • wykonanie usunięcia zęba i implantacją natychmiastową w wysoko estetycznym miejscu,
 • wysoką przewidywalność i skrócenie czasu zabiegu,
 • przykręcenie tymczasowej pracy w kolorze sąsiednich zębów/koron,
 • wysoką szczelność pracy, łącznik natychmiastowy jest przykręcany do implantu,
 • formowania przyzębia pod pracę docelową już od czasu implantacji oraz możliwość modyfikacji tymczasówki w trakcie integracji implantu z kością,
 • zaprojektowanie w laboratorium korony z PMMA na łączniku natychmiastowym (twardszy materiał niż kompozyt).

Jakie są konieczne wizyty?

 1. Konsultacja protetyczna: tomografia, pantomogram, dokumentacja fotograficzna, wywiad. Konsultacja implantologiczna: wywiad, badanie grubości wyrostka wstępne planowanie miejsc pod implanty i ich ilości, skan wewnątrzustny. Planowanie szablonu przez protetyka, implantologa oraz technika.
 2. Zabieg ekstrakcji i implantacji przez szablon. Przykręcenie pracy tymczasowej.
 3. Kontrola po zabiegu.
 4. Skan pod pracę docelową, dobór koloru.
 5. Oddanie pojedynczej korony na implancie.

Uśmiech pacjentki po osadzeniu korony ostatecznej

Uśmiech pacjentki po osadzeniu korony ostatecznej

Dobór koloru pod koronę docelową. Kolornik przyłożony do korony tymczasowej z tymczasowej 22 z PMMA

Dobór koloru pod koronę docelową. Kolornik przyłożony do korony tymczasowej z tymczasowej 22 z PMMA