Pani Marlena zaczęła swoją przygodę w styczniu tego roku, przyjechała do Kliniki Materna Dental by odmienić swój uśmiech.
W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono ubytki próchnicowe w zębach 17, 47,27 oraz zakwalifikowano ząb 28 do ekstrakcji. Dr Anita Myśliwiec usunęła próchnicę z 47,27 i amalgamat z zęba 17 w koferdamie, który w skuteczny sposób izoluje ząb uniemożliwiając przedostanie się amalgamatu do jamy ustnej pacjenta. Dr Tomasz Materna usunął ząb 28.

Duże zaniki kości wykluczyły odbudowę implanto-protetyczną. Znaczna diastema i liczne braki zębowe powodowały kompleksy stąd zaproponowano odbudowę protetyczną na zębach pacjentki. Materiał metal-porcelana wybrano ze względu na wytrzymałość przeciążeń i duże braki skrzydłowe. Pani Marlenie marzył się jaśniejszy uśmiech stąd wybór padł na kolor 1M1.

Cała przygoda zaczęła się od higienizacji u naszej hig. Marysi Górki. Następnie dr Tomasz Materna wykonał gingiwektomię (korektę dziąseł), oszlifował zęby pod filary i osadził korony tymczasowe. Skan wewnatrzustny został przesłany do laboratorium Dental Art w Poznaniu.
Już na przymiarce okazało się, że nie będzie to łatwa praca. Diastema nie wchodziła w grę, pacjentka zdecydowała się na „powiększenie” jedynek w celu jej zamknięcia.

Technicy podjęli się wyzwania „zatuszowania” braków zębowych i „wstawili” brakujące zęby w bardzo realistyczny sposób jednocześnie przesuwając jedynki bliżej siebie. Wykorzystując różową porcelanę zakryli też duże ubytki kostne.
Wybielanie zębów dolnych odłożono w czasie ze względu na fakt, że Pani Marlena nadal karmi. Zaraz po wybielaniu w łuku dolnym planowane jest Flow Injection.