Implantologia to dziedzina stomatologii, zajmująca się odbudową uzębienia za pomocą elementów wszczepianych w jamie ustnej.

Tego typu elementy dzielimy na:

  1. wewnątrzśluzówkowe – umieszczane są one w błonie śluzowej, jednak nie są one obecnie stosowane, a to ze względu na częste stany zapalne i ich ruchomość;
  2. podkostnowe – ten rodzaj implantów jest wykorzystywany jako podpora do protez częściowych lub całkowitych, a także do naprawy łuków zębowych. Ich kształt, zbliżony do sieci powoduje, że można równomiernie rozłożyć siłę żucia na całą kość zębodołową. Do wszczepienia takiego implantu potrzebna jest odpowiednia pod względem budowy jakości kość, dlatego też najczęściej spotykane są w żuchwie. Jednak z powodu niekorzystnych skutków ich długotrwałego noszenia, również te implanty są coraz rzadziej stosowane;
  3. przezkostne – zbudowane z metalowej płyty i odpowiednich śrub umocowujących, zakładane zewnątrzustnie;
  4. endodontyczne śródkostne – ich zadaniem jest utrzymanie przednich zębów, które mają nieprawidłową wielkość korzenia i korony. Stosowane bardzo rzadko;
  5. śródkostne – to najpopularniejsze wszczepy mające bardzo szerokie zastosowanie. Otoczone są błoną z tkanki łącznej i są zintegrowane z kością. Ze względu na różny kształt możemy wyróżnić wśród nich implanty:
  • żyletkowe – stosowane przy małej lub wąskiej kości zębodołowej;
  • cylindryczne – stosowane najczęściej i w wielu wariantach;
  • śrubowe – umieszczane w nawierconym otworze, bądź też wkręcane do kości za pomocą specjalnego klucza.