Jak działają implanty?

Implantologia to dziedzina stomatologii, zajmująca się odbudową uzębienia za pomocą elementów wszczepianych w jamie ustnej. Implant dentystyczny można określić jako rodzaj uchwytu chirurgicznego, który ma za zadanie zastąpić korzeń utraconego zęba. Implant zostaje wkręcony w kości szczęki i następnie pozostawiony do zrośnięcia się z kością na przestrzeni do kilku miesięcy. Po tym okresie wkreca sie w niego koronę nowego zęba zastępczego.  Implanty mogą również stanowić podstawę mostów.

Implant dentystyczny połączony z kością szczęki jest najbliższy naśladowaniu naturalnego zęba, ponieważ jest samodzielny, nie wpływa na pobliskie zęby i ma doskonałą stabilność. Większość implantów dentystycznych jest wykonana z tytanu, który jest niezwykle wytrzymałym i odpornym na uszkodzenia materiałem. Jedną z kluczowych cech tytanu jest jego biokompatybilność. Jest to materiał bezpieczny dla naszego organizmu, który nie reaguje z tkankami ani płynami ustrojowymi, a tym samym nie powoduje podrażnień ani alergii. Z biegiem czasu postęp technologiczny i naukowy znacznie poprawiły wyniki implantacji zębów. Obecnie wskaźnik powodzenia implantów dentystycznych wynosi blisko 98%.

Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje implantów dentystycznych:

1. Implant pojedynczy

Pojedynczy implant dentystyczny jest idealny, gdy brakuje jednego zęba i chcesz go zastąpić, aby zapewnić estetykę, wygodę i funkcjonalność. Wymaga jednej korony dentystycznej, która łączy się ze śrubą implantu.

2. Most na implantach

Mosty na implantach są idealne dla osób, które utraciły większa ilość sąsiadujących ze sobą zębów. Implant działa tu jak kotwica dla mostu, zamiast naturalnego zęba.  Most na implantach to doskonałe rozwiązanie dla osób, które utraciły zęby w odcinku bocznym oraz dla takich, które chcą pozbyć się niewygodnych protez przy zachowaniu własnych zębów w odcinku przednim.

Stały most protetyczny zapobiega przesuwaniu się innych zębów i znacznie poprawia funkcje jedzenia i mówienia.

3. Metoda All-on-4

Metoda All-on-4 to rozwiązanie implantologiczne, pozwalające na zminimalizowanie liczby użytych implantów i odtworzenie pełnego uzębienia nawet u pacjentów z całkowitym bezzębiem. Górna lub dolna proteza mocowana jest tylko na czterech wszczepach, co jest ogromną zaletą tej opcji spośród wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku. Stosując metodę All on 4, pacjent może liczyć na szybkie zakończenie leczenia. Nowe zęby zyskuje się w dość krótkim czasie – w pewnych przypadkach jest to nawet możliwe w ciągu jednego dnia!

Tego typu rozwiązanie jest odbudowa stała. Jednak samą protezę można jednak zdjąć w celu oczyszczenia lub kontroli przez stomatologa.

4. Metoda 3-on-6

Metoda 3-on-6 jest alternatywa tej poprzedniej. Jest to wariant bardziej rozbudowany, składający się z trzech pojedynczych mostów protetycznych przymocowanych do sześciu implantów dentystycznych. To rozwiązanie stosuje się u pacjentów, którzy mają zbyt małą ilość kości lub jest ona zbyt słaba, aby oprzeć na niej stałe zęby. U pacjentów ze znacznym zanikiem kości można też przeprowadzić procedurę przeszczepu kości, jednak o tym, jakie są możliwe rozwiązania w konkretnych przypadkach, zawsze decyduje stomatolog. Dodatkowe różnice między opcją z 4 a 6 implantami mają raczej charakter techniczny i dotyczą kątów wszczepienia implantów czy ich średnicy.

Techniki i materiały implantów dentystycznych

Implanty dentystyczne występują w dwóch głównych formach, w tym:

Implant śródkostny

Implant śródkostny (implant w formie korzenia) jest najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym implantem. Wkręcany jest on w kości szczęki lub żuchwy za pomocą śrubki, która pełni funkcję korzenia zęba. Po kilku tygodniach łączy się ona naturalnie z tkanka kostna. Gdy oba elementy dobrze się zrosną, zakładany jest specjalny element zwany łącznikiem na który wkręcana jest korona zębowa. Całość tworzy implant, który uzupełnia miejsce ubytku.

Implanty dentystyczne występują w dwóch głównych formach, w tym:

Implant podokostnowy

Implanty podokostnowe stosuje się zdecydowanie rzadziej. Są one wykorzystywane w przypadku pacjentów, u których nastąpił zanik kości i mają niewystarczająca ilość kości do podparcia wkładu śródkostnego. 

Umieszcza się je pod okostną – cienką warstwą tkanki między dziąsłem a kością szczękową. Ponieważ implant spoczywa na szczycie kości szczęki, a nie jest w nią wwiercany, ilość obecnej kości szczęki lub kształt szczęki nie mają znaczenia. Czas gojenia implantów podokostnowych jest zwykle krótszy niż w przypadku implantów śródkostnych.

Jeżeli chcesz sprawdzić, które implanty są dla ciebie najlepszym rozwiązaniem, lub chcesz dowiedzieć się więcej  – zapraszamy do naszego gabinetu Materna Dental w Poznaniu!

Zadzwoń i umów się na wizytę