Pani Krysia zgłosiła się do Kliniki Materna Dental zmęczona noszeniem protezy całkowitej górnej szukając bardziej komfortowego rozwiązania.

Zaproponowano pracę na implantach w łuku górnym. Pacjentkę przyjął dr Paweł Kulesza implantolog. Ze względu na trudne warunki kostne zaproponowano zastosowanie dwóch różnych systemów implantologicznych SGS oraz Bicon metodą implantacji z otwarciem płata. Wszczepiono implanty w miejscach: 18, 13, 23, 28. Po 5 miesiącach odsłonięto implanty i dopasowano protezę tak by pacjentka mogła nosić ją do czasu osadzenia pracy docelowej. Niestandardowe położenie implantów: 18 i 28 Bicon, 13 i 23 SGS pozwoliło na zaprojektowanie pracy wyjmowanej na teleskopach.

Praca wyjmowana na teleskopach piko – All on 4

U Pani Krysi wykonano protezę z akrylu w kolorze Vita A1.

Takie rozwiązanie pozwala na:

 • niwelację przeciążeń,
 • bezpieczeństwo podczas ściągania i zakładania protezy,
 • możliwość czyszczenia pracy i utrzymania prawidłowej higieny,
 • lekkość a zarazem solidność wykonania,
 • możliwość regeneracji pracy, gdy zetrze się akryl.

Jakie są konieczne wizyty?

 1. Konsultacja protetyczna: tomografia, pantomogram, dokumentacja fotograficzna, wywiad. Konsultacja implantologiczna: wywiad, badanie grubości wyrostka wstępne planowanie miejsc pod implanty i ich ilości.
 2. Zabieg implantacji.
 3. Odsłonięcie implantów po około 5 miesiącach (ustalane indywidualnie).
 4. Wyciski pod pracę docelową.
 5. Wzornik – ustalanie wysokości zwarcia.
 6. Przymiarka – ustawka.
 7. Oddanie pracy.
 8. Kontrola.

Uśmiech pacjentki po osadzeniu pracy

Uśmiech pacjentki po osadzeniu pracy

Uśmiech pacjentki po osadzeniu pracy

Uśmiech pacjentki po osadzeniu pracy

Przymiarka pracy z wosku

Przymiarka pracy z wosku

Praca na teleskopach w jamie ustnej

Praca na teleskopach w jamie ustnej

Praca na teleskopach w jamie ustnej

Praca na teleskopach w jamie ustnej