Pan Jan zgłosił się do Kliniki Materna Dental z powodu ruszającego się mostu w łuku dolnym. Podczas wizyty okazało się, że zęby nie trzymają się w kości stąd ich ruchomość. Zalecono usunięcie zębów w łuku dolnym i wykonanie protezy akrylowej na czas gojenia jednak pacjent nie był zadowolony z zaproponowanego rozwiązania został umówiony na konsultację implantologiczną. Wykonano tomografię i zaplanowano dwa miejsca pod implanty 43 oraz 33. Ze względu na warunki kostne pacjenta dr Jacek Pawłowski oraz dr Tomasz Materna zaproponowali pacjentowi wykonanie protezy szkieletowej dolnej na 2 implantach na przykręconych do nich Lockit’ach. System MIS LockiT pozwala na stabilne a zarazem wygodne dla pacjenta mocowanie protezy.

Model gipsowy z przykręconymi LOCKiT’ami

Model_gipsowy_z_przykręconymi_LOCKiT’ami-j1

Umówiono pacjenta na ekstrakcję zębów 43, 42, 33 wraz z natychmiastową implantacją w miejscach 43 oraz 33. Wykorzystano system implantologiczny MIS. Konieczna była odbudowa materiałem kościotwórczym z fibryną bogatopłytkową pacjenta. Odsłonięcie implantów odbyło się po 4 miesiącach, następnie nastąpiła część protetyczna.

Pacjent wybrał protezę akrylową w kolorze Vita A2.

Takie rozwiązanie pozwala na:

 • bezpieczeństwo podczas ściągania i zakładania protezy,
 • możliwość czyszczenia pracy i utrzymania prawidłowej higieny,
 • stabilność przylegania (jeszcze większa przy zastosowaniu 4 implantów),
 • możliwość regeneracji pracy, gdy zetrze się akryl.

Jakie są konieczne wizyty?

 1. Konsultacja protetyczna: tomografia, pantomogram, dokumentacja fotograficzna, wywiad.Konsultacja implantologiczna: wywiad, badanie grubości wyrostka wstępne planowanie miejsc pod implanty i ich ilości.
 2. Zabieg implantacji.
 3. Odsłonięcie implantów po około 4 miesiącach (ustalane indywidualnie).
 4. Wyciski pod pracę docelową.
 5. Wzornik – ustalanie wysokości zwarcia.
 6. Przymiarka.
 7. Oddanie pracy.
 8. Kontrola.

Proteza na LOCKiT’ach

Proteza_na_LOCKiT’ach-j2

Proteza szkieletowa od strony wewnętrznej

Proteza szkieletowa od strony wewnętrznej