Po usunięciu zęba dochodzi do przeciążenia zębów sąsiednich, które pochylają się w kierunku luki i prowadzą do powstawania przerw między pozostałymi zębami. Początkowo pacjenci skarżą się na dolegliwości bólowe i nadwrażliwość wynikającą z odsłoniętych szyjek zębowych. Z czasem przeciążone zęby stają się słabe, przekrzywiają się i zwiększają swoją ruchomość co w konsekwencji może prowadzić do utraty zębów

Warto pamiętać, że zęby dążą do równowagi, stąd wskutek braku kontaktu z zębem przeciwstawnym dochodzi do objawu Godona, czyli wysuwania się zęba z kości aby zapełnić lukę. 

Należy podkreślić, że nieuzupełnione braki zębowe mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie stawu skroniowo – żuchwowego, a co za tym idzie migreny, szumy w uszach, ból podczas żucia, nieprawidłowy zgryz, zbaczanie żuchwy, trzaski, ograniczone otwieranie ust, a nawet wypadanie krążka stawowego.

Co więcej, brak pełnego uzębienia prowadzi do trudności przeżuwania pokarmów. Nieprawidłowe rozdrabnianie pokarmu może przyczynić sie do chorób układu pokarmowego, z kolei wybierając tylko miękkie pokarmy nie dostarczamy wszystkich potrzebnych składników do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Uboższa dieta może przyczynić się do niedoborów żywieniowych co w konsekwencji sprzyja zmianom w mózgu. Naukowcy z New York University Rory Meyers College of Nursing przeprowadzili badania na temat postępującej demencji wraz z utratą zębów. Badanie z udziałem osób starszych wykazało, że utrata zębów zwiększa ryzyko rozwoju upośledzenia funkcji poznawczych o 1,48 raza a ryzyko zdiagnozowania demencji o 1,28 razy.

Czas po utracie zęba działa na naszą niekorzyść

Wraz z utratą zęba obniża się poziom kości, zaburzona zostaje symetria uśmiechu, a w dłuższej perspektywie dochodzi do zaburzenia proporcji twarzy. Zapadają się policzki, wargi, pojawiają się zmarszczki wokół ust a broda wysuwa się do przodu co w rezultacie daje uśmiech „Baby Jagi”. Z takim uśmiechem spada pewność siebie i pogarsza się samopoczucie stąd konieczne jest jak najszybsze uzupełnienie protetyczne.

implanty - most 3 punktowy z Cerkonu na 2 implantach - wiedza - blog - klinika stomatologiczna Poznań Materna Dental

Most 3 punktowy z Cerkonu na 2 implantach.

Jak przerwać ten łańcuch niepowodzeń? 

Rozwiązaniem jest tu zabieg implantacji polegający na wszczepieniu implantu, czyli niewielkiego, tytanowego wszczepu w  kształcie stożka, który zastępuje korzeń utraconego zęba w kości.

Jeśli nie ma do tego żadnych przeciwwskazań, zaraz po ekstrakcji zęba może nastąpić implantacja natychmiastowa.

W większości przypadków po wszczepieniu implantu czas rekonwalescencji zajmuje ok. 5 miesięcy, w tym czasie dochodzi do (osteointegracji) integracji implantu z kością. 

Po odsłonięciu implantu i wizycie u protetyka implant zostanie obciążony koroną i spełni funkcje zęba, co więcej zapobiegnie on chorobom przyzębia i utratą kolejnych zębów. 

Jak przebiega leczenie implantologiczne w Klinice Materna Dental w Poznaniu? 

implanty - konsultacja implantologiczna - wiedza - blog - klinika stomatologiczna Poznań Materna Dental

Konsultacja implantologiczna

Jako pierwsza konieczna jest konsultacja implantologiczna, podczas której implantolog dokona badania jamy ustnej, przeanalizuje zdjęcia RTG oraz przeprowadzi szczegółowy wywiad na temat oczekiwań pacjenta i jego obecnej kondycji zdrowia. 

Podczas wizyty omówione zostaną ewentualne dodatkowe zabiegi konieczne przed lub w trakcie implantacji m.in. podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift), sterowana odbudowa kości materiałem kościozastępczym (augmentacja kości) lub zabieg z użyciem fibryny bogatopłytkowej (ang. PRF – Platelet Rich Fibrin).

Następnie przedstawiony zostanie plan leczenia z odpowiednio dobranym rodzajem systemu implantologicznego.

W Klinice Materna Dental w Poznaniu oferujemy kilka rodzajów systemów implantologicznych, w tym Bicon, SGS oraz Mis. Wszystkie całkowicie bezpieczne dla zdrowia, wykonane z tytanu, biozgodne i biofunkcjonalne. 

Implantacja

Zabieg implantacji przebiega w warunkach pełnej aseptyki i sterylności, w znieczuleniu miejscowym pod pełną kontrolą implantologa i opieką personelu medycznego

Coraz większy sukces zawdzięczamy technologii pozwalającej na precyzyjne zaplanowanie miejsc pod implanty. Wykorzystując specjalistyczne programy do dokładnej analizy tomografii komputerowej mamy możliwość zaprojektowania szablonów implantologicznych. 

Zaplanowana komputerowo pozycja implantu zostaje idealnie odwzorowana na szablonie implantologicznym. Szablon opiera się na sąsiednich zębach lub dziąsłach pacjenta dzięki czemu implantolog wykonuje nawierty pod implant z niezwykłą precyzją i zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

Implantacja z szablonem przebiega z minimalną inwazyjnością, nie ma konieczności zakładania szwów, a czas gojenia jest zdecydowanie krótszy niż w tradycyjnych metodach implantacji z odsłonięciem płata.

W Klinice Materna Dental stosujemy dwie metody implantacji, które uzależnione są od indywidualnego planu leczenia:

  • Implantacja jednoetapowa kończy się założeniem natychmiastowej śruby gojącej, która delikatnie wystaje ponad dziąsło i kształtuje je pod przyszłą koronę. W ten sposób wyeliminowana zostaje konieczność drugiego zabiegu, czyli odsłonięcia implantu po okresie osteointegracji. Wymusza ona jednak na pacjencie duży rygor dbania o idealną higienę jamy ustnej.
  • Implantacja dwuetapowa kończy się założeniem śruby zamykającej, która całkowicie pokryta jest dziąsłem. Po osteointegracji konieczny jest drugi etap czyli odsłonięcie implantu. Po ukształtowaniu przez śrubę gojącą profilu wyłaniania pod przyszłą koronę (zajmuje to około dwa tygodnie) możemy przystąpić do części protetycznej.

Wizyta u protetyka

Jest to zebranie dokumentacji fotograficznej, dobranie koloru do sąsiednich zębów, wykonanie skanu wewnątrzustnego i poznanie oczekiwań pacjenta co do końcowego wyglądu korony na implancie. Ostatnia wizyta kończy się osadzeniem korony

Film przedstawia jak wygląda most 3 punktowy z Cerkonu na dwóch łącznikach, które zostaną przykręcone do 2 implantów Mis.

Całość leczenia implantologicznego i protetyki ustalana jest indywidualnie, czasem może potrwać nawet pół roku, jednak mimo tego efekty są zdecydowanie warte tego czasu.

Jak dbać o implanty zębowe?

Raz w roku należy zgłosić się na kontrolę, co 6 miesięcy wykonać higienizację,  stosować się do zaleceń stomatologa oraz dbać o prawidłową higienę jamy ustnej. Ułatwi nam to szczoteczka soniczna, nitka dentystyczna oraz irygator z odpowiednią końcówką do koron na implantach.

Warto pamiętać, że o korony na implantach  należy dbać jak o własne zęby, wówczas w doskonałym stanie będą służyć przez długie lata.

implanty - most protetyczny na 4 implantach - wiedza - blog - klinika stomatologiczna Poznań Materna Dental

Praca całkowita - most 12 punktowy metalowo-porcelanowy na 4 implantach Mis.


Bibliografia:
https://gazetalekarska.pl/?p=62847