Niezawodne wsparcie nowoczesnej stomatologii

Technologia CAD/CAM stwarza możliwość wytworzenia prac protetycznych z niespotykaną dotąd precyzją, pozwalającą zachować optymalną wielkość szczeliny brzeżnej. Systemy CAD/CAM pozwalają na pracę z wykorzystaniem materiałów takich jak, np. tlenek cyrkonu, tytan, stopy innych metali, tlenek glinu czy materiały kompozytowe. Przeprowadzono wiele badań klinicznych, które dowiodły wysoką trwałość i wytrzymałość uzupełnień wykonanych przy użyciu systemów CAD/CAM.

Wykorzystanie w laboratorium protetycznym nowoczesnych technologii tworzy interesującą alternatywę dla mniej precyzyjnych i bardziej pracochłonnych technik tradycyjnych. CAD – skrót od angielskiego „Computer Aided Design” – oznacza komputerowo wspomagane projektowanie. CAM – akronim od słów „Computer Aided Manufacturing” – oznacza komputerowo wspomagane wykonanie projektu.

Wspiera większość prac protetycznych

Dzięki nowatorskiemu oprogramowaniu CAD/CAM jesteśmy w stanie wykonać z największą starannością:
– korony i mosty protetycznych
– korony, mosty, łączniki, belki na implantach,
– prace teleskopowe,
– prace tymczasowe,
– inlay’e, onlay’e,
– szyny, łyżki indywidualne,
– protezy częściowe i całkowite,
– protezy szkieletowe.

Zalety stosowania CAD/CAM

Korzyści płynące z tej technologii to między innymi:
– obróbka frezarska zapewnia wysoką precyzję wykonywanych prac protetycznych,
– możliwość dokładnego dostosowania uzupełnienia do opracowanego filaru,
– wykonane tą metodą prace protetyczne są trwalsze i bardziej stabilne kolorystycznie,
– praca z obrazem na monitorze komputera umożliwia oglądanie projektu z każdej strony i zmianę perspektywy.

Programy typu CAD pozwalają na manipulację projektem, np.: obracanie, powiększanie, odwzorowanie powierzchni żującej czy zmianę głębokości bruzd i wysokości guzków. Ponadto przez uzależnienie poszczególnych parametrów od siebie możliwe jest skrócenie czasu pracy, ponieważ po zmianie jednej wartości pozostałe zmieniają się automatycznie.

Jak wygląda nasza praca z CAD/CAM?

Osoby zainteresowane wykorzystaniem tej technologii w praktyce, zapraszamy do obejrzenia poniższego video (w języku angielskim), które pokazuje przykładowe projektowanie koron: