Pan Józef

Pan Józef zgłosił się do Kliniki Materna Dental w Poznaniu na konsultację protetyczną do dr Tomasza Materny w celu odbudowy protetycznej dołu. Góra była odbudowana protezą na implantach. W łuku dolnym obecne były zęby 34,35,37,44,47.

Podczas konsultacji przeprowadzono wywiad diagnostyczny z pacjentem, wykonano badanie wewnątrzustne, dokumentację fotograficzną obecnego stanu uzębienia, zdjęcie pantomograficzne, tomografię oraz skan wewnątrzustny.

Po analizie sporządzonej dokumentacji medycznej stwierdzono, że dolne zęby nie kwalifikują się pod protetykę. Konieczna jest ich ekstrakcja.

Pacjent zastrzegł, że nie zniesie protezy ruchomej stąd zaproponowano konsultację u implantologa dr Jacka Pawłowskiego. Podczas konsultacji implantologicznej omówiono możliwe warianty implanto-protetyczne z dr Jackiem Pawłowskim i dr Tomaszem Materną. Pacjentowi zależało na komfortowym, a przede wszystkim długoletnim wyjściu z obecnej sytuacji.

Przed implantacją

prace-implantoprotetyczne-1-1.Przed implantacją

Pacjent zdecydował się na rozwiązanie jakim okazało się wykonanie ekstrakcji z natychmiastową implantacją oraz odbudową materiałem kościotwórczym. Plan leczenia przedstawiał implantacje przez szablon implantologiczny z zastosowaniem systemu implantologicznego MIS.

Po odsłonięciu implantów Mis

prace-implantoprotetyczne-1-2. Po odsłonięciu implantów Mis

Zaplanowano pracę protetyczną na belce w tym celu zaproponowano wykonanie 6 implantów MIS w miejscach: 32,34,36,43,44,46. Odbudowę kostną w miejscach 34,44 po usunięciu zębów.

Praca protetyczna zaplanowana została na wykonanie 12 punktów z wykorzystaniem materiału Cerkon Pełen Kontur w kolorze A1 z różowym dziąsłem.

Wykonano tymczasową pracę protetyczną przykręcaną na łącznikach natychmiastowych.

Praca tymczasowa w łuku dolnym

prace-implantoprotetyczne-1-3.Praca tymczasowa w łuku dolnym

Praca tymczasowa w łuku dolnym

prace-implantoprotetyczne-1-4. Praca tymczasowa w łuku dolnym

Dzięki takiemu rozwiązaniu spełniliśmy obietnicę o wykluczeniu protezy. Pan Józef mógł cieszyć się szerokim uśmiechem a delikatne obciążenie implantów pozwoliło na  wydłużenie ich czasu integracji z kością.

Co więcej, podniesione zwarcie działało pozytywnie na staw skroniowo – żuchwowy pozwalając na położenie krążków stawowych w prawidłowej pozycji.

Funkcja żucia została odzyskana, a tym samym przywróciliśmy niesamowity komfort dla pacjenta.

Dalsza integracja z kością bez pełnego obciążenia pozwoliła na zachowanie bezpieczeństwa pozabiegowego bez przemieszczenia implantów w kości.

Następną wizytą Pana Józefa była przymiarka castu.

Cast do przymiarki

5. Cast do przymiarki

Cast - przymiarka w ustach

prace-implantoprotetyczne-1-6.Cast - przymiarka w ustach

Wizyta odbyła się po niecałych 4 miesiącach od implantacji. Przymiarka pozwoliła na weryfikację oczekiwań pacjenta po naniesieniu poprawek na pracy tymczasowej. Dokonane zostały korekty zwarcia i prowadzeń kłowych. Sprawdzono czy belka jest odpowiednio zaprojektowana i nie ma przeciążeń w zgryzie ani ukrytych naprężeń. 

Warto podkreślić, że przymiarka jest niezwykle ważna zarówno dla lekarza jak i technika dentystycznego jako kolejny etap realizacji pracy. Pozwala na sprawdzenie przebiegu linii pośrodkowej, ułożenia zębów w łuku, sprawdzenie wysokości zwarcia i zgryzu, a co najważniejsze poznanie preferencji i oczekiwań pacjenta.

Niecałe dwa tygodnie po przymiarce praca ostateczna była gotowa do przykręcenia. Poniżej zamieszczamy film z zabiegu osadzania pracy wykonanej z materiału Cerkon Pełen Kontur na belce tytanowej w kolorze A1 z różowym dziąsłem.

Spójrzcie na efekt końcowy!

Praca ostateczna z widocznymi otworami przez które przykręca się pracę

prace-implantoprotetyczne-1-Praca ostateczna z widocznymi otworami przez które przykręca się pracę

Takie rozwiązanie pozwala na:

 • łatwe czyszczenia pracy i utrzymanie prawidłowej higieny, 
 • stabilność przylegania,
 • pasywne wklejenie warstwy zewnętrznej – cerkonowej na belkę pozwala na zmniejszenie awaryjności pracy i niwelację naprężeń,
 • braku ścieralności się pracy z przeciwieństwie do akrylu.

Jakie są konieczne wizyty?

 1. Konsultacja protetyczna: tomografia, pantomogram, dokumentacja fotograficzna, wywiad.
 2. Konsultacja implantologiczna: wywiad, badanie grubości wyrostka wstępne planowanie miejsc pod implanty i ich ilości, skan wewnątrzustny.
 3. Planowanie szablonu przez protetyka, implantologa oraz technika.
 4. Zabieg implantacji przez szablon.
 5. Kontrola po zabiegu.
 6. Obciążenie implantów pracą tymczasową.
 7. Odsłonięcie implantów (termin ustalany indywidualnie).
 8. Wyciski pod pracę docelową.
 9. Wzornik – ustalanie wysokości zwarcia.
 10. Przymiarka – cast.
 11. Oddanie pracy.
 12. Kontrola.

 

Galeria